Cigarrettcigarrfabriken Efraim Svensson och Co.

Ort: Oskarshamn

Efraim Svensson, f. 1883 anmälde den 31 januari 1905, att han ämnade tillverka cigarrer i Oskarhamn.

Den 17 december 1912 upptog han som kompanjon John Emil Jonsson och företaget hade då namnet Cigarrettcigarrfabriken Efraim Svensson och Co.
Tillverkningen var då inriktad på cigarrer och cigarrcigaretter som ibland även benämndes cigarrettcigarrer.

Senare ändrades namnet till Aktiebolaget Nya Cigarrettcigarrfabriken med bolagsordning från 24 juli 1914.
Aktiekapitalet utgjordes av 8 000 kronor.
Styrelsen bestod av handlanden Efraim Karl Svensson, handlanden Erik Georg Meijer och handlanden Karl Herman Gustafsson.
Den obetydliga rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.