Åberg, B

Ort: Karlskrona

Den 1 september år 1800 fick snickargesällen Bengt Åberg tillstånd att driva snus- och kardusfabrik.
Efter 10 år, den 12 september 1810, övertog inspektorn Jon Hoflund verksamheten.
Så småningom fick han även bedriva tobaksspinneri. Vid Hoflunds död 1825 nedlades verksamheten.