S.S.S., GULD

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Motiv från Svenska Segelsällskapet.

Bildkopplingar
S S S GULD, N:r 461