Helmi

Cigarretter från Cigarrettfabriken Orient i Stockholm.
Reklamskylten är från Orient 1906-1915.
Tillverkningen fortsattes av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1919.

Bildkopplingar
Helmi, Orient