Norskavlet Tobakk (Larsen)

Röktobak gjord på hemmaodlad tobak under andra världskriget

Bildkopplingar
Norskavlet Tobakk (P.A. Larsen)