Cigaretter av norskodlad tobak.Bildkopplingar
Cigaretter Norskavlet (P.A. Larsen)