Ljust Snus N:o 1

Snus från Eric Mellgren & Son i Göteborg.

Bildkopplingar
Ljust Snus N:o 1, (Mellgren & Son)