El Globo, n:r 13

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Tidigare tillverkad av Unionen i Malmö.

Bildkopplingar
El Globo, N:r 13