Bellman Serenad

Julförpackning från Svenska Tobaksmonopolet av cigarren Bellman Serenad.

Bildkopplingar
Bellman Serenad