Camillo, n:r 205

Reklam för cigarillen Camillo från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Camillo, n:r 205