Camillo, n:r 205

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Camillo, n:r 205