Mignon

Cigarrcigarett tillverkad av C. Aug. Björkman i Norköping.

Bildkopplingar
Mignon