Kungliga Flottans röktobak, n:r 509

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Tidigare tillverkad av P.C. Rettig i Gävle.

Bildkopplingar
Kungl. Flottans Röktobak, n:r 509