Richmond Club, n:r 527

Röktobaks tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.
Tidigare tillverkad av Tobaksfabriken Skandinavien.

Bildkopplingar
Richmond Club, n:r 527