Tiger Brand

Reklam från sent 1920-tal för röktobaken Tiger Brand. Tillverkad av Svenska Tobaksmonopoletsfabrik i Charlottenberg.

Bildkopplingar
Tiger Brand, N:r 512, 513,514