Yalta

Reklamskylt för den populära cigaretten Yalta.

Bildkopplingar
Yalta No. 12