Tärnan

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet. Design Einar Forseth

Bildkopplingar
Tärnan, N:r 49