Gubbero

Tobaksförpackning från Gradman. Bild från Göteborgs museum.

Bildkopplingar
Gubbero