Tobaksspinnarna

En bok av Walter Loewe om tobaksspinnarna i Stockholm

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)