Le Calife

Cigarett från Tobaksfabriken Skandinavien.

Bildkopplingar
Le Calife, no. 2