Le Calife

Cigarett från Tobaksfabriken Skandinavien (T.F.S.)

Bildkopplingar
Le Calife, no. 2