Svenska Tobaksmonopolet, HärnösandsfabrikenBildkopplingar
STM, Härnösand