Cigarrfabriken Bremer

Hörnet av Drottninggatan och Majorsgatan i Malmö.

Bildkopplingar
Bremer Cigarrfabriken, Malmö