Commerce, n:r 311

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet vid cigarrettfabriken i Södertälje.

Bildkopplingar
Commerce, N:r 311