Ideal

Cigarrett tillverkad av Tollander & Klärich i Helsingfors.

Bildkopplingar
Ideal