Jakt vid Tyttinge utanför Södertälje.

Bild från c:a 1950. Byggmästare Andersson, Uttran. Herman Wirell, Vårsta. "Rönninge" Andersson och P-O Holsti.

Bildkopplingar
Pehr Olof Holsti