Royal Army & Navy

Cigarrett tillverkad vid Cigarrett fabriken Orient.

Bildkopplingar
Royal Army & Navy No. 3