Kronblandning, n:r 511

Röktobak tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Kronblandning, n:r 511