Puck, n:r 207

Cigarill tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Puck, n.r 207