Virginia

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Virginia, N:r 444