Långbans tobaksfabrik

Bild från tidigt 1900-tal.

Bildkopplingar
Långbans tobaksfabriks AB (Långban)