Långbans tobaksfabrik

Bild från 1940-talet

Bildkopplingar
Långbans tobaksfabriks AB (Långban)