Star

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Star, N:r 447