I tobakens högkvarter

Skrift från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)