Ferdinand Körners bostad

Tobaksfabrikör Ferdinand Körners bostad vid Kyrkogatan 28 i Göteborg.
Här inflyttade senare tobaksfabrikören J.A.B. Boman.
Huset uppfört 1803 för sockerbagare M. Rohdin.

Bildkopplingar
Ferdinand Körner