Cuba

Cigarrer tillverkade av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Cuba, N:r 203