Le Khédive no. 626

Cigarrett från Ed. Laurens i Stockholm.

Bildkopplingar
Le Khedive No. 626, format Mince Petit