Göteborgs Jubileumsutställning, 1923

Jubileumscigarrett Göteborgs 300 år som stad 1623-1923.

Bildkopplingar
Jubileumscigarrett, Göteborg 300 år