Göteborgs Jubileumsutställning 1923

Göteborg 1623-1923, 300 år som stad.

Bildkopplingar
Jubileumscigarrett, Göteborg 300 år