Armiro

Cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Armiro, n:r 413