Boy, n:r 467

Cigarrett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Boy, N:r 467