Jönköpingssnus

Tillfälligt tillverkad 1984 efter modell av Dahlgren & Westmans Jönköpingssnus n:r 2.

Bildkopplingar
Jönköpingssnus, n:r 950