Sportsman´s Delight

Röktobak från Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Sportsman´s Delight, n:r 510, 511