Calmar Nyckel

Röktobak från Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Kalmar Nyckel, n:r 530