Riks Blandning

Under många år populärt piptobaksmärke från Svenska Tobaksmonopolet

Bildkopplingar
Riks Blandning (1), n:r 522