John Silver

Populär cigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
John Silver, n:r 474