Richmond

Cigarett i 10-förpackning tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet.

Bildkopplingar
Richmond, n:r 431