Bellman Siesta

Tillverkad sedan 1964 av Svenska Tobaks AB.

Bildkopplingar
Bellman Siesta