Kungsblandning

Svensk röktobak tillverkad av Svenska Tobaks AB.

Bildkopplingar
Kungsblandning, N:r 519