Tiger Brand

Populär röktobak tillverkad av J.L. Tiedemann i Charlottenberg.

Bildkopplingar
Tiger Brand